Onderzoek bekkenbodem

Uitwendig bekkenbodem onderzoek

Het uitwendig onderzoek van de bekkenbodem kan in rugligging en zijligging uitgevoerd worden. De bekkenfysiotherapeut raakt de bekkenbodem aan en zal u vragen de spieren aan te spannen en weer te ontspannen en een keer te hoesten of te persen.


Vaginaal onderzoek

Dit onderzoek gebeurt in halfliggende houding (tussen liggen en zitten). Het onderlichaam wordt afgedekt met een badlaken. In deze houding kunt u, wanneer u dat wilt, met een spiegel meekijken. Eerst kijkt de bekken-fysiotherapeut alleen naar de bekkenbodem en wordt u gevraagd deze aan te spannen en weer te ontspannen en een keer te hoesten of te persen waarbij kan worden bepaald wat er gebeurt bij drukverhoging in de buik. 

 

Hierna worden ook uw schaamlippen gespreid om een beter zicht te krijgen op de vagina en de urinebuis. Indien u dit wilt kunt u het spreiden ook zelf doen. Vervolgens wordt via de vagina de bekkenbodem verder onderzocht. Hierbij wordt bepaald of de spieren ook overal goed te voelen zijn, wat de hoeveelheid van de aanwezige spiermassa is en hoe groot de spierspanning van de bekkenbodem is. Tegelijkertijd kunnen eventuele pijnpunten bepaald worden. 

 

Om een indruk te krijgen van de kracht en het uithoudingsvermogen zal u gevraagd worden op diverse manieren de bekkenbodemspieren aan te spannen en te ontspannen, te persen of te hoesten. Van groot belang is ook of de bekkenbodem na het aanspannen weer volledig ontspant. Het onderzoek dient geheel pijnloos te verlopen. Indien u toch pijn voelt of het mogelijk toch vervelend vindt, kunt u het onderzoek op elk gewenst moment laten stoppen.

 

Gedurende het hele onderzoek wordt u steeds vooraf verteld wat er gaat gebeuren. Na afloop van het onderzoek worden de bevindingen met u besproken. Daarna kan de bekkenfysiotherapeut u adviseren een onderzoek met myofeedback uit te voeren.

Anaal onderzoek

Dit onderzoek gebeurt in zijlig, het liefst op de linker zij. Het onderlichaam wordt afgedekt met een badlaken. Eerst kijkt de bekkenfysiotherapeut alleen. Om goed zicht op de anus te hebben, wordt de rechter bil een klein stukje opgetild. U wordt gevraagd de spieren van uw bekkenbodem aan te spannen, te ontspannen en een keer te persen waarbij gekeken wordt wat er met de anus gebeurt. Van buitenaf wordt onderzocht of de buitenste kringspier geheel rondom voelbaar is. Daarna zal via de anus de spiermassa en de rustspanning van de buitenste en binnenste kringspier en de diepere laag van de bekkenbodem worden onderzocht.

 

Ook pijnpunten kunnen zo worden opgezocht. Daarna wordt u gevraagd de bekkenbodemspieren op diverse manieren aan te spannen en te ontspannen en te persen. Zo kan de bekkenfysiotherapeut via de anus een indruk krijgen van de functie van de bekkenbodem en van mogelijke pijnpunten. 

 

Het onderzoek dient geheel pijnloos te verlopen. Indien u toch pijn voelt of het mogelijk toch vervelend vindt, kunt u het onderzoek op elk moment laten stoppen. Na afloop van het onderzoek worden de bevindingen met u besproken. Daarna kan de bekkenfysiotherapeut adviseren een onderzoek met behulp van myofeedback of een onderzoek met de rectale ballon uit te voeren.

Onderzoek met behulp van myofeedback

Myofeedback wil zeggen dat men informatie terugziet over de werking van de spier. Op een computerscherm verschijnt een curve welke de actie van de bekkenbodem spieren weergeeft. Bij aanspannen gaat de curve omhoog en bij ontspannen naar beneden. Bij het onderzoek met behulp van myofeedback wordt een probe in de vagina of in de anus ingebracht welke de activiteit van de bekkenbodemspieren kan meten. Op deze probe wordt wat gelei aangebracht, waardoor het inbrengen gemakkelijker verloopt. Het inbrengen van de probe mag niet pijnlijk zijn.

 

Het onderzoek wordt in halflig (vaginale probe) of in zijlig (anale probe) uitgevoerd. Het onderlichaam wordt afgedekt met een badlaken. Wanneer de probe is ingebracht wordt eerst gewacht om te wennen aan het gevoel van de probe. De beginspanning van de bekkenbodem en de spanning na 1 minuut wordt genoteerd. Daarna wordt u gevraagd op verschillende manieren uw bekkenbodemspieren aan te spannen en weer te ontspannen en te persen. Op het beeldscherm is via de curve de activiteit  van bekkenbodemspieren terug te zien. Misschien bent u bang dat u hiermee urine of ontlasting verliest. Mocht dit zo zijn, geeft u dit dan aan. De bekken-fysiotherapeut legt dan een onderlegger op de bank. Het is wel belangrijk om te weten wat er tijdens het persen gebeurt. Vandaar dat we u vragen om dit ook goed uit te voeren.

 

Behalve voor onderzoek kan myofeedback ook tijdens de therapie gebruikt worden. De probes welke gebruikt worden zijn persoongebonden en worden zorgvuldig gereinigd. Helaas vergoeden niet alle zorgverzekeraars de probe en wordt u een eenmalige bijdrage gevraagd. De probe wordt alleen voor u gebruikt en kan meerdere malen gebruikt worden.

Onderzoek met behulp van de rectale ballon

Het onderzoek met een rectale oefenballon wordt vooral uitgevoerd bij mensen die problemen hebben met hun ontlasting, zoals ongewild verlies van ontlasting of obstipatie. Bij dit onderzoek wordt een kleine ballon op een dun slangetje in de endeldarm gebracht. Het slangetje is verbonden met een spuit. Vervolgens wordt via deze spuit lucht in de ballon geblazen om de vulling van de endeldarm na te bootsen.

 

Met dit onderzoek wordt de gevoeligheid van de endeldarm voor vulling en de vulling capaciteit van de endeldarm getest. Bij het testen van de gevoeligheid van de endeldarm gaat het om het eerste gevoel van aandrang en het gevoel waarbij men naar toilet zou gaan. Bij de vullingcapaciteit wordt de hoeveelheid lucht bepaald waarmee de ballon maximaal gevuld kan worden voordat u heftige drang voelt.