Tarieven en betalingsvoorwaarden

Tarieven

 

BEHANDELING   TARIEF  
Een behandeling (zitting) bekkenfysiotherapie

     € 50,00     

Een behandeling (zitting) fysiotherapie € 35,00
Toeslag aan huis behandeling bekkenfysiotherapie € 22,00
Toeslag inrichting behandeling bekkenfysiotherapie €  11,00
Telefonische zitting € 22,00
Screening €  15,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60,00
Verstrekte hulpmiddelen kostprijs
Niet nagekomen afspraken € 37,50

Betalingsvoorwaarden

1.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.


2.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd of gewijzigd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd/gewijzigd zullen in rekening worden gebracht.


3.

Controle afspraken via de wegagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.


4.

De verzekeraars zullen afspraken die niet of te laat worden geannuleerd/gewijzigd niet vergoeden. Wij zijn verplicht 75% van de behandelkosten bij u zelf in rekening te brengen (€ 35,00).


5.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.


6.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.


7.

Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.