Vergoedingen en verwijzingen

Vergoedingen

Bekkenfysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Alleen bij stress urineverlies, met een verwijzing, worden 9 behandelingen bekkenfysiotherapie eenmalig vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico van € 385,- (2016). Bij chronische aandoeningen komen de eerste 20 behandelingen voor rekening van de aanvullende verzekering. Daarna kunt u aanspraak maken op de basisverzekering.

Verwijzingen

De behandeling van de bekkenfysiotherapeut vindt doorgaans plaats op verwijzing van de huisarts of specialist (bijvoorbeeld de uroloog, gynaecoloog, seksuoloog, revalidatiearts, op advies van een verloskundige of incontinentieverpleegkundige). Sinds januari 2006 kunnen patiënten gebruik maken van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Dit geldt ook voor bekkenfysiotherapeutische indicaties. U kunt zonder verwijsbrief van een arts bij ons terecht. Tijdens het eerste consult wordt aan de hand van een screening beoordeeld of u in aanmerking komt voor bekkenfysiotherapie.