Werkwijze

Intake en informatie

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten uitgebreid besproken. Daarnaast wordt u specifiek gevraagd naar uw toiletgedrag en eventuele problemen welke samen hangen met het plassen, de ontlasting en seksualiteit.

 

Tot slot komen uw algehele gezondheid en uw gezondheidsgeschiedenis ter sprake. De bekkenfysiotherapeut maakt ook gebruik van de gegevens van de verwijzende arts. Dit vraaggesprek duurt ongeveer 20-30 minuten. Soms zult u gevraagd worden thuis een plas- of ontlastingsdagboek in te vullen.

 

U krijgt uitgebreide informatie over:

  • De anatomie van het bekken met de bekkenorganen.
  • De anatomie en de functie van de bekkenbodemspieren.
  • Gezond toiletgedrag.
  • Het lichamelijke onderzoek en het onderzoek van de bekkenbodem.
  • De behandelmogelijkheden.

Onderzoek

De bekkenbodem is een spiergroep welke zich binnen in het lichaam bevindt. Van buitenaf is een indruk te krijgen van de functie, maar de meeste informatie krijgt men middels inwendig onderzoek. Het onderzoek van de bekkenbodem is daarom waarschijnlijk heel anders dan u van een ”gewone” fysiotherapeut gewend bent. Een bekkenfysiotherapeut is speciaal opgeleid om een inwendig onderzoek te doen. Niet een onderzoek zoals de gynaecoloog of uroloog dat doet, maar een inwendig onderzoek dat erop gericht is het functioneren van de bekkenbodem helder te maken.

 

De bekkenfysiotherapeut geeft u een advies over de voor u meest geschikte manier van onderzoeken. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit kenbaar maken en zal de bekkenfysiotherapeut met u zoeken naar een ander (voor u minder belastend) onderzoek.

Lichamelijk onderzoek

Hier leest u hoe diverse spiergroepen, het bekken en de lage rug worden getest middels het maken van bepaalde bewegingen.

 

Onderzoek bekkenbodem

Hier vindt u meer informatie over het inwendige en uitwendige onderzoek van de bekkenbodem.