Oefentherapie rectale ballon

Bij ontlastingsproblemen kan de rectale oefenballon als hulpmiddel worden gebruikt. Zo kan bij incontinentie voor ontlasting geoefend worden op het kunnen vasthouden van steeds een beetje meer lucht in de oefenballon door de bekkenbodem aan te spannen tijdens vulling van de rectale ballon. Op deze manier neemt de hoeveelheid ontlasting die vastgehouden kan worden mogelijk ook toe en zal het verlies afnemen. Dergelijke oefeningen kunnen gedaan worden in rust bijvoorbeeld in lig en zit maar ook tijdens activiteiten bijvoorbeeld lopen, bukken en traplopen. Alle activiteiten waarbij ontlasting dreigt te worden verloren kunnen worden nagebootst.

 

Bij obstipatie gebruikt men de rectale oefenballon voor het leren herkennen van vulling van de endeldarm en het leren herkennen van drang. Ook de juiste manier van evacueren (ontlasten) kan worden geoefend. In veel gevallen is sprake van een tegengesteld persgedrag. Dit betekent dat men tijdens het persen de sluitspieren gesloten houdt. In 60% van de gevallen van obstipatie is er sprake van een dergelijk verkeerd persgedrag. Met bewustwordings- en ontspanningsoefeningen en met een verbetering van het toiletgedrag is men vaak al een enorm stuk geholpen.