Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

U bent in behandeling bij Bekkenfysiotherapie Marianne Smeets. Wij streven ernaar om ons werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Toch kunnen er fouten of misverstanden ontstaan, die niet altijd zijn te voorkomen. Als dit zo is, willen wij dit graag van u horen. Dat helpt ons soortgelijke klachten te voorkomen in de toekomst en onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Als u een klacht heeft zijn wij altijd bereid om naar u te luisteren en proberen deze dan ook voor u op te lossen. Dit is vaak de snelste oplossing. Als de klacht niet is opgelost of het gewenste resultaat geeft, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Het klachtenrecht voor patiënten is wettelijk vastgelegd.

 

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk

met uw klacht om.

 

Er zijn 3 instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie KNGF

Postbus 248

3800 AE Amersfoort

tel. 033-4672900

Commissie van toezicht van het KNGF

Postbus 248

3800 AE Amersfoort

tel. 033-4672900

Regionale Tuchtcollege van de overheid voor Limburg

Postbus 61

5600 AB Eindhoven

tel. 040-2328599

Bekkenfysiotherapie Marianne Smeets is lid van de klachtencommissie van het KNGF. In de wachtkamer (of op verzoek) vindt u de folder 'klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut'. Hierin staat wat u kunt doen bij klachten.