Privacyreglement

Wij houden een registratie bij van uw medische en administratie gegevens. Bekkenfysiotherapie Marianne Smeets houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om en heeft u altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen. Wij mogen zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.